Menu strony
Dane kontaktowe

Ochotnicza Straż Pożarna
Oddział Ratownictwa Wodnego
KOŹLE

ul. Wyspa 22c
47-200 Kędzierzyn-Koźle


nr tel. GSM: 603 300 890

Napisz do nas: osp@osporwkozle.pl


Liczniki na stonę

O nas...

OSP ORW Koźle jest specjalistyczną jednostką wodną

Pełna nazwa to Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego KOŹLE

Obecnie OSP ORW KOŹLE liczy 48 członków czynnych i 9 członków wspierających.

Jednostka Operacyjno-Techniczna (Zespół Ratowniczy) OSP ORW KOŹLE alarmowana jest automatycznym systemem powiadamiania w formie komunikatów wysyłanych na telefony komórkowe, uruchamianym przez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Do podstawowych zadań jednostki należy:
a.) ratownictwo wodne:
-ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi z powierzchni wody, lodu i kry lodowej, obiektów ograniczonych (zalanych wodą), obiektów hydrotechnicznych oraz z jednostek pływających i innych pojazdów,
-ewakuacja zwierząt,
-ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,
-obwałowanie i uszczelnianie wałów powodziowych,
-uszczelnianie instalacji, urządzeń i obiektów hydrotechnicznych w celu ograniczenia skutków nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska,

b.) ratownictwo chemiczne i ekologiczne:
-stawianie zapór na obiektach wodnych,
-likwidacja lub ograniczenie zagrożenia od substancji niebezpiecznych pod wodą (lub lodem):
-rozpoznanie zagrożenia, w tym identyfikacja substancji niebezpiecznych,
-uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznych oraz stosowanie innych technik ograniczających ich wypływ,
-prognozowanie rozwoju zagrożenia dla życia i zdrowia oraz środowiska wodnego,
-ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenia w transporcie wodnym,

c.) działania o charakterze humanitarnym:
-dostarczanie osobom poszkodowanym środków pomocnych w przetrwaniu podczas zatopień i powodzi,
-udzielenie pomocy technicznej przy awariach wodnych środków transportu,
-pomoc przy pobieraniu próbek wody i gruntu (dna),
-pomoc w usuwaniu awarii podwodnej części obiektów hydrotechnicznych i instalacji,
-wspomaganie Policji i Straży Granicznej w wykonywaniu czynności procesowych, w szczególności poszukiwanie i wydobywanie zwłok i przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Oprócz działalności ratowniczej jednostka nasza od wielu lat prowadzi działania w zakresie organizacji i zabezpieczania imprez na wodzie. Zajmuje się również profilaktyką w zakresie zapobiegania wypadkom na wodach otwartych, współpracując z administracją samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi.

„Nasi” ludzie to osoby o szerokich zainteresowaniach wodniackich legitymujący się uprawnieniami w zakresie nurkowania, żeglarstwa, sportów motorowodnych, ratownictwa medycznego oraz innych sportów wodnych.


Trochę historii:

Początki Ratownictwa Wodnego w Kędzierzynie-Koźlu sięgają lat 70 XX wieku.
Wielu z naszych obecnych członków od roku 1978 działało w utworzonym oddziale ratownictwa wodnego Klubu Płetwonurków BARAKUDA pod patronatem Ligi Obrony Kraju.

W roku 1983 oddział ratownictwa wodnego przeszedł pod Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Jednostka działała pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego KESON.

W roku 1992 z powodu zmian ustrojowych jednostka została zawieszona w działalności.

W roku 1997 po powodzi tysiąclecia, z inicjatywy Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, jednostka została reaktywowana pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna WATERPROF.

Dnia 12.03.2010r Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. KRS na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z dnia 22.01.2010r dokonał zmiany nazwy naszej jednostki na:
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego KOŹLE